Công bố vận hành chính thức Hệ thống CSDLQG về dân cư
Sáng ngày 22/6/2021, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết dự án này và tiến hành Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống CSDLQG về dân cư và hệ thống Sản xuất cấp và quản lý CCCD từ ngày 1/7/2021.
anh tin bai

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa Hội nghị

Sáng ngày 22/6/2021, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết 2 dự án này và tiến hành Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống CSDLQG về dân cư và hệ thống Sản xuất cấp và quản lý CCCD từ ngày 1/7/2021.

Đến nay, Bộ Công an đã thu thập và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 98 triệu nhân khẩu, qua đó đã đồng loạt tiến hành cấp mã số định danh cho công dân trên toàn quốc. Cùng với đó chỉ  sau 1 thời gian ngắn từ 1/3 đến nay đã thu nhận trên 54 triệu hồ sơ để cấp thẻ CCCD.

Đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt sẽ tạo sự đổi mới cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, góp phần cải cách triệt để cải cách hành chính liên quan tới công dân, giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác minh, đi lại. Đồng thời mở ra cơ hội trong triển khai các dịch vụ liên quan đến xác thực điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm ANTT.

Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống CSDLQG về dân cư và CCCD sẽ được Truyền hình CAND – ANTV và VTV2 truyền hình trực tiếp vào 8h30, sáng ngày 22/6