Dịch vụ cung cấp thông tin dân cư
Dịch vụ cung cấp thông tin dân cư
anh tin bai

Dịch vụ thực hiện cung cấp thông tin dân cư cho khách hàng (tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật cá nhân), cho phép cá nhân tự tra cứu thông tin của mình qua SMS; cho phép xác minh nhân thân, cung cấp thông tin công dân, xác thực thông tin công dân, tra cứu/cung cấp thông tin công dân, cung cấp thông tin người giám hộ, chủ hộ, thông tin nơi ở hiện tại, thông tin hộ gia đình, thông tin nhóm máu, xác minh tình trạng hôn nhân, tình trạng chết/mất tích.