Dịch vụ định danh và xác thực điện tử - IDP
Dịch vụ định danh và xác thực điện tử - IDP là dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để bóc tách thông tin CCCD và nhận dạng khuôn mặt, kết hợp với cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân để xác minh và khởi tạo danh tính số.
anh tin bai

Hình ảnh 1

anh tin bai

Hình ảnh 2

Dịch vụ định danh và xác thực điện tử - IDP là dịch vụ sử dụng trí tuệ nhân tạo để bóc tách thông tin CCCD và nhận dạng khuôn mặt, kết hợp với cơ sở dữ liệu dân cư và căn cước công dân để xác minh và khởi tạo danh tính số. Sau khi khởi tạo danh tính số, công dân được định danh và xác thực điện tử để thực hiện các dịch vụ, giao dịch điện tử mọi lúc, mọi nơi với mức độ chính xác, bảo mật cao nhất.