HỆ THỐNG QUÉT VÂN TAY BKCA
•  BKCA là hệ thống quét vân tay 10 ngón (tĩnh và lăn) – sản phẩm “Make in Việt Nam” • BKCA là hệ thống thông minh ứng dụng công nghệ cảm biến quét công nghệ film tự phát sáng hiện đại nhất hiện tại • BKCA ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, mã hóa, mã mật tiên tiến nhất do Viện CNTT&TT sáng chế. • Ứng dụng: Quét vân tay phẳng và lăn phục vụ dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD
anh tin bai

Hình ảnh thiết bị

•  BKCA là hệ thống quét vân tay 10 ngón (tĩnh và lăn) – sản phẩm “Make in Việt Nam”

• BKCA là hệ thống thông minh ứng dụng công nghệ cảm biến quét công nghệ film tự phát sáng hiện đại nhất hiện tại

• BKCA ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, mã hóa, mã mật tiên tiến nhất do Viện CNTT&TT sáng chế.

• Ứng dụng: Quét vân tay phẳng và lăn phục vụ dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD

anh tin bai

Hình ảnh cấu hình sản phẩm

 

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !