HỆ THỐNG QUÉT VÂN TAY BKCA
•  BKCA là hệ thống quét vân tay 10 ngón (tĩnh và lăn) – sản phẩm “Make in Việt Nam” • BKCA là hệ thống thông minh ứng dụng công nghệ cảm biến quét công nghệ film tự phát sáng hiện đại nhất hiện tại • BKCA ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, mã hóa, mã mật tiên tiến nhất do Viện CNTT&TT sáng chế. • Ứng dụng: Quét vân tay phẳng và lăn phục vụ dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD
anh tin bai

Hình ảnh thiết bị

•  BKCA là hệ thống quét vân tay 10 ngón (tĩnh và lăn) – sản phẩm “Make in Việt Nam”

• BKCA là hệ thống thông minh ứng dụng công nghệ cảm biến quét công nghệ film tự phát sáng hiện đại nhất hiện tại

• BKCA ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, mã hóa, mã mật tiên tiến nhất do Viện CNTT&TT sáng chế.

• Ứng dụng: Quét vân tay phẳng và lăn phục vụ dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD

anh tin bai

Hình ảnh cấu hình sản phẩm