Quy trình 5 bước trên phần mềm quản lý công dân vùng dịch

Hướng dẫn công dân khai báo y tế trước khi qua trạm kiểm soát ra vào, quản lý công dân vùng dịch

anh tin bai