Thiết bị máy tính bảng thu nhận và xác minh thẻ định danh điện tử e-ID
Thiết bị máy tính bảng thu nhận và xác minh thẻ định danh điện tử e-ID là một loại máy tính bảng hỗ trợ giao thức đọc thẻ không tiếp xúc, tích hợp mô-đun sinh trắc học gọn nhẹ, phục vụ cho hoạt động định danh và xác minh công dân
anh tin bai

Thiết bị máy tính bảng thu nhận và xác minh thẻ định danh điện tử e-ID là một loại máy tính bảng hỗ trợ giao thức đọc thẻ không tiếp xúc, tích hợp mô-đun sinh trắc học gọn nhẹ, phục vụ cho hoạt động định danh và xác minh công dân. Với Thiết bị máy tính bảng thu nhận và xác minh thẻ định danh điện tử e-ID, việc xác minh công dân có thể được thực hiện mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào kết nối Internet.