Huớng dẫn khi sổ hộ khẩu không còn giá trị sử dụng
Từ ngày 01/01/2023 Công dân có thể sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự với 7 cách như sau:
Tải về